confidentialitatea-datelor-gdpr

Declaratie de conformare la Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR – UE 679/2016)

In data de 25 mai 2018 a intrat in vigoare a Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR), legislatie care priveste orice entitate care efectueaza activitati de prelucrari de date ale persoanelor rezidente in Uniunea Europeana, indiferent de locatia entitatii, in scopul protejarii datelor acestora. iFotograf Nunta Bucuresti acorda o atentie deosebita drepturilor clientilor si partenerilor nostri, precum si protejarii lor.

Ce este GDPR?

GDPR este o reglementare emisa de catre institutiile Uniunii Europene (Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeana) prin care se intentioneaza asigurarea confidentialitatii, precum si consolidarea si unificarea protectiei datelor cu caracter personal a tuturor indivizilor din cadrul acestei uniuni. Prin masurile implementate, datele dumneavoastra pe care le colectam si le prelucram prin intermediul formularului de contact cristimitu.ro sunt in deplina siguranta.

Cum ne-am pregatit pentru GDPR?
 • Am analizat toate procesele noastre de prelucrari ale datelor cu caracter personal, am identificat si remediat toate situatiile care nu respectau noile conditii impuse de regulament
 • Am efectuat un audit asupra proceselor, modului de comunicare cu clientii nostri si parteneri, prin care sa ne asiguram ca toate datele pe care le prelucram, nu sunt expuse la riscuri, si sunt pastrate si prelucrate in siguranta si cu respectful confidentialitatii lor
 • Ne-am asigurat ca toti furnizorii de servicii care au acces la datele cu caracter personal, au implementat la randul lor tot ce este necesar pentru a fi aliniati la noile norme GDPR
 • De asemenea, suntem pregatiti sa detectam oricand brese de securitate, daca va fi cazul, pentru a te informa cu promptitudine.
 • Fizic, ifotograf.ro este gazduit la ROMARG unul din cei mai importanti furnizori de servicii de gazduire din Romania si, desigur, pregatit de GDPR.
 • Am implementat protocolul de criptare si securizare a sitului (https://)
 • Am elaborat si prezentat pe site Politica de Confidentialitate prin care explicam modalitatile de colectare si prelucrare a datelor personale

Privim confidențialitatea datelor ca o componentă fundamentală a activității noastre. Declarația de confidențialitate și practicile noastre se concentrează pe prelucrarea corectă și legală a datelor cu caracter personal, asigurând în același timp confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea.

www.cristimitu.ro este directionat, activeaza si prelucreaza datele cu caracter personal exclusiv cadrul RO. Activitățile noastre sunt reglementate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679 (GDPR), care este un act legislativ direct obligatoriu. GDPR protejează drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice, în special dreptul lor la protecția datelor cu caracter personal.

Cine suntem

Această Declarație de Confidențialitate se aplică site-ului www.cristimitu.ro deținut și operat de MITU GEORGE CRISTIAN PFA, inregistrat la Registrul Comertului sub numarul F40/3912/02.11.2015 Activitati Fotografice CAEN 7420, avand CUI 35191213 si reprezintă politica integrală de confidențialitate online aplicabilă activităților noastre. Declarația de confidențialitate explică tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le folosim, distribuim și protejăm. Declarația descrie și opțiunile pe care le au utilizatorii în termeni de utilizare, accesare şi corectare a datelor personale ale acestora.

Definitia datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Datele cu caracter personal includ toate tipurile de informații care identifică direct sau indirect o persoană, cum ar fi nume, date de naștere, CNP, CI, adrese de domiciliu, adrese de e-mail, numere de telefon etc.

Principii

Aceasta declaratie de confidențialitate se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc într-un mod legal, corect și transparent;
 • Colectarea datelor cu caracter personal se efectuează numai în scopuri specificate, explicite și legitime, și datele nu se prelucrează ulterior într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri;
 • Colectarea datelor cu caracter personal trebuie să fie adecvată, relevantă și limitată la ceea ce este necesar în raport cu scopul pentru care sunt prelucrate;
 • Datele cu caracter personal trebuie să fie corecte și, dacă este necesar, actualizate;
 • Trebuie luate toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate sunt șterse sau rectificate îndată;
 • Datele cu caracter personal trebuie păstrate într-o formă care să permită identificarea pentru o perioadă care nu este mai lungă decât este necesar pentru scopul pentru care sunt prelucrate;
 • Toate datele cu caracter personal trebuie păstrate confidențiale și stocate într-un mod care să asigure o siguranță adecvată;
 • Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate terților
 • Ai dreptul să soliciți acces la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării sau să te opui prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.
Scopul colectarii și utilizarea datelor cu caracter personal

Dacă dorești să beneficiezi de serviciul fotografic ți se solicita să furnizezi date cu caracter personal pentru ca noi să putem comunica disponibilitatea si oferi pachetele fotografice. Datele cu caracter personal pot fi trimise prin intermediul formularului de contact al site-ul nostru web, e-mail sau telefon. Toate datele cu caracter personal sunt colectate în conformitate cu GDPR. Vom prelucra datele cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru un scop specific, explicit și legitim sau pentru un scop cerut de lege în locurile în care operăm.

Colectăm urmatoarele date cu caracter personal: numele, adresele de domiciliu, adresele de e-mail, numerele de telefon, carte de identitate și codul numeric de identificare. Colectăm aceste date cu caracter personal în scopul semnării contractelor, a prestării serviciilor fotografice in locațiile precizate in mod expres și a eliberării facturilor.

Utilizarea datelor cu caracter personal

Vom folosi datele cu caracter personal în scopul în care s-au colectat și le vom păstra pe o perioadă care nu este mai lungă decât este necesar în acest scop. Este posibil să păstrăm informațiile atâta timp cât este necesar pentru a furniza serviciile fotografice, a respecta obligațiile legale sau în oricare dintre scopurile enumerate mai sus. Accesul la datele cu caracter personal este strict limitat la detinatorul www.cristimitu.ro si la colaboratorii prezentați pe site.

Utilizarea modulelor cookie

www.cristimitu.ro utilizează module cookie sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență utilizatorilor, pentru analiza tendințelor, administrarea site-ului web si urmărirea mișcărilor utilizatorilor în jurul site-ului. Modulele cookie sunt mici fișiere text plasate pe dispozitivul tău pentru a urmări modelele de utilizare și a înregistra preferințele personale. Modulele noastre cookie nu conțin informații care pot identifica direct persoane.

Schimbul de date cu caracter personal

Vom transfera datele cu caracter personal către terți numai în condițiile enumerate mai jos:

 • ți-ai dat consimțământul;
 • este destinat unui scop direct legat de scopul original pentru care au fost colectate datele cu caracter personal;
 • este necesar pentru pregătirea, negocierea și executarea Acordului cu utilizatorul;
 • este necesar din cauza obligației legale, a ordinului administrativ sau a deciziei instanței;
 • este necesar pentru stabilirea sau protejarea unor drepturi sau pentru apărări în instanță;
 • este necesar pentru a răspunde solicitărilor legale ale autorităților publice, de exemplu pentru respectarea cerințelor organelor de securitate națională și de poliţie
 • servește prevenirii utilizării incorecte sau a altor activități ilegale, cum ar fi atacuri deliberate, pentru a asigura securitatea datelor.

Nu vom dezvălui date cu caracter personal unor terți în scopul de a le permite să își comercializeze produsele sau serviciile

Securitatea prelucrării

Securitatea datelor tale cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Vom prelucra datele cu caracter personal în siguranță, vom aplica și vom menține măsurile tehnice și organizatorice adecvate și la standardele general acceptate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilicite sau a pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Drepturile tale de protecție a datelor cu caracter personal

Ai dreptul de a solicita oricând accesul și rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării sau de a te opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. Pentru a ne ajuta să actualizăm datele cu caracter personal, te sfătuim să ne informezi cu privire la orice schimbări sau discrepanțe. Pentru a vizualiza și/sau a edita date cu caracter personal sau pentru a primi informații despre cât timp intenționăm să păstrăm datele cu caracter personal sau alte întrebări legate de accesul la datele cu caracter personal sau dacă dorești să îți furnizăm informații despre deținerea sau prelucrarea oricărora dintre datele tale cu caracter personal, te rugăm să ne contactezi prin intermediul paginii de contact.

Reclamații

În cazul în care consideri că prelucrarea datelor tale cu caracter personal încalcă GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor), poți depune o plângere la o autoritatea de supraveghere.

Modificări la această Declarație de confidențialitate

Această Declarație de confidențialitate poate fi actualizată din când în când ca urmare a modificărilor legislației relevante in domeniul protectiei datelor personale. În cazul în care se fac modificări semnificative, vei afla prin intermediul unei notificări pe site înainte de intrarea în vigoare a modificării. Te încurajăm să verifici periodic această pagină pentru cele mai recente informații despre practicile noastre de confidențialitate.